top of page
  • White Facebook Icon

Indmeldelse til skole og børnehave

grundpiller.png

Skolens profil og værdier

Har du spørgsmål til os kan du

finde kontaktinfo her

Børnehave

Vi skal være det trygge og foretrukne valg. Vi skal skabe de bedste, trygge rammer for det enkelte

barn og for fællesskabet i en demokratisk ånd.

 

Ved at det enkelte barn oplever sejre i stedet for nederlag, så styrkes dets selvværd og dermed

dets trivsel. At være forankret i sig selv giver ro og tro på egne evner. Fællesskabet er med til at

styrke udviklingen og ved at have fokus på det enkelte barns ressourcer, oplever barnet

anerkendelse af egne evner. 

Vi tilstræber en ærlig og åben dialog imellem alle, der omgiver det enkelte barn. Det vil sige, at alle parter lige fra barn til ledelse bevarer en god og værdig kommunikation til glæde for alle. På den måde udvikles samarbejdet imellem børnehave og hjem – dermed styrkes barnets trivsel og indlæringsmuligheder.

Jeg kan ikke lære nogen noget, jeg kan alene få dem til at tænke

Sokrates, græsk filosof (469 fvt. - 399 fvt.)

Kontakt

Har du spørgsmål
til os kan du finde
kontakt info her
bottom of page