top of page
  • White Facebook Icon

Indmeldelse til skole og børnehave

Skolens profil og værdier

grundpiller.png

Har du spørgsmål til os kan du

finde kontaktinfo her

SFO

SFO´ en ved Sct. Joseph Søstrenes Skole er et udviklende pædagogisk fritidstilbud til skolens børn fra 0.kl. – ja til barnet ikke længere har behov for pasning efter skole.

Vi udvikler de kompetencer, som betyder, at børnene kan forvalte tiden til samvær, og til alsidige og meningsfulde aktiviteter, hvor nysgerrighed, fantasi og virkelyst er nøgleord. Vores opgave er at skabe inkluderende miljøer med fokus på de gode relationer, der kan støtte børnenes liv i og udenfor skolen. 

På længere sigt er målet, at børnene udvikler sig til åbne og selvstændige mennesker, der har vilje og evne til samarbejde og dermed færdigheder til at kunne tage vare på sig selv, udvise social forståelse og respektere andre. 

Hos os skal udvikling, trivsel, aktiviteter og leg skabe grobund for et meningsfuldt fritidsmiljø, så børnene bl.a. udvikler deres sociale kompetencer, og får de mest optimale muligheder for at udvikle de færdigheder og kvalifikationer, børn skal have i dag for at kunne klare sig godt i det omgivende samfund.

At undervise er at lære to gange

Joseph Joubert, fransk moralist

Kontakt

Har du spørgsmål
til os kan du finde
kontakt info her
bottom of page